731 174 412

   Polityka prywatności

   W związku z wejściem w życie przepisów RODO od dnia 25 maja 2018 roku została zaktualizowana Polityka prywatności (w tym dotycząca tzw. Cookies). Przedstawiamy aktualną wersją tego dokumentu i prosimy o jego akceptację.

   1.Administratorem danych osobowych jest:
   Insert Montaż Szymon Kuliziak
   ul. Gwiazda Morza 15/1
   80-536 Gdańsk
   NIP 5832519092
   Regon 364258140
   adres e-mail: info@insert-online.com.pl

   2. Cel przetwarzania danych osobowych:
   – realizacja usług znajdujących się w ofercie Administratora

   3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
   – Państwa zgoda
   – konieczność wykonania umowy, której są Państwo stroną
   – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
   – prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego

   4. Odbiorcy danych:
   Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
   – zaufanym podmiotom, które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np. wykonanie usługi na Państwa rzecz jako „podwykonawca” , wystawienia faktur itp.)
   – biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu księgowości
   – kancelariom prawnym,
   – podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
   – innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.
   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

   5. Okres przechowywania danych zależy od:
   – wymogów wynikających z przepisów prawa np. przepisów prawa podatkowego
   – okresu, przez jaki są świadczone Państwu usługi
   – okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem i korzystaniem z oferowanych przez Administratora usług)
   – czasu trwania udzielonej przez Państwa zgody
   6. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
   – dostęp do treści swoich danych osobowych
   – sprostowania danych
   – cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
   – usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania
   – przeniesienia swoich danych osobowych
   – wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

   Wszelkie Państwa żądania w powyższym zakresie przyjmujemy za pośrednictwem:
   – poczty elektronicznej
   – poczty tradycyjnej
   – telefonicznie